Bli medlem i Trankils
Folkets Husförening!

Kom till det extra föreningsmötet på
Strömsborg den 28 november i samband med julgranständningen och
anmäl att du vill bli medlem i föreningen.

Så länge som vi hade skola i
Lennartsfors var ekonomin tryggad för Folkets Hus. Kommunen hyrde
gymnastiksal och bespisningslokal. Hyresintäkterna täckte gott och
väl de årliga driftskostnaderna. Utan skolan går ekonomin inte
längre ihop. De senaste två åren har verksamheten gått back med
ca 70.000 kronor varje år.

Årets sommarkafé blev en succé, både
ekonomiskt och trivselmässigt. Vi i nuvarande styrelsen inser hur
mycket vi har att tacka alla er som ställde upp och jobbade i
kaféet. Det här året kommer vi inte att gå back, men det kommer
fler år och då behöver vi många människors insatser.

Stadgar

Nuvarande stadgar är sedan år 1950
och de skall uppdateras. Förslag till nya stadgar läggs fram för
godkännande på mötet den 28 november. Den viktigaste ändringen är
att vi skall ändra paragrafen om vad som skall ske om föreningen
måste upphöra. Nuvarande stadgar säger att eventuell behållning
skall gå till Stockholm (LO eller Folkets Hus centralt) och vi
föreslår att ev. behållning skall stanna kvar i bygden och gå
till ortens ideella föreningar.

Bli medlem

Föreningen har i dag nästan inga
medlemmar. De flesta medlemmar anmälde sig 1950 och få av dem lever
i dag. Vi måste hjälpas åt att behålla Strömsborg! Ju fler vi är
som hjälps åt med det, desto mindre behöver var och en jobba. Det
skall löna sig att vara medlem. Styrelsen kommer på ordinarie
årsmöte till våren att lägga fram ett förslag om nya
hyrespriser. Vår grundinställning är att det skall inte vara dyrt
att hyra Strömsborg. Vi vill att det skall vara ett folkets hus.
Preliminärt kommer vi att föreslå att alla medlemmar skall ha en
betydande rabatt när man hyr lokaler i Strömsborg.

Hur blir man medlem?

Alla kan bli medlemmar i Trankils
Folkets Husförening – personer, företag och föreningar. Du behöver
inte bo i Trankil för att bli medlem. Som medlem köper du en eller
flera andelar i föreningen. De nya stadgarna föreslår att en andel
skall kosta 200 kronor, som är en engångssumma. Till det kommer en
årlig medlemsavgift, vars storlek skall beslutas vid nästa årsmöte.
Styrelsens preliminära förslag är 100 kronor per år och medlem.
Inga ytterligare ekonomiska krav ställs på medlemmarna.

Välkommen
till föreningsmötet den 28 november!

Styrelsen